Ochrana osobných údajov

1. Úvod

V obchodnej sfére, kde digitálna interakcia a online transakcie predstavujú neoddeliteľnú súčasť každodenného života, ochrana osobných údajov je nevyhnutnou prioritou. V Autodiely METO, sme odhodlaní zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli chránené a spracovávané s najvyššou starostlivosťou a zákonnosťou.

2. Zhromažďovanie osobných údajov

2.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom realizácie nákupu a poskytovania služieb spojených s predajom tovaru. Tieto údaje môžu zahŕňať meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a iné informácie potrebné na vybavenie objednávky.

2.2. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov pri vykonaní nákupu a využívaní služieb Autodiely METO.

3. Účely spracovania

3.1. Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané za účelom:

  • Spracovania a vybavenia objednávky.
  • Zabezpečenia komunikácie ohľadom nákupu.
  • Poskytovania informácií o novinkách, ak je Kupujúci prihlásený k odberu newsletteru.

4. Bezpečnosť a Uchovávanie údajov

4.1. Autodiely METO využíva primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zneužitím alebo odstránením.

4.2. Osobné údaje sú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, pokiaľ neexistujú iné zákonné dôvody na ich uchovávanie.

5. Zdieľanie a Prenos údajov

5.1. Osobné údaje Kupujúceho nie sú zdieľané s tretími stranami bez predchádzajúceho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na vykonanie nákupu alebo ak to vyžaduje platný zákon.

6. Práva Kupujúceho

6.1. Kupujúci má právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

6.2. Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na uvedených kontaktných údajoch.

7. Záver

V Autodiely METO sa zaväzujeme k ochrane vašich osobných údajov a dodržiavaniu všetkých platných zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Sme si vedomí dôležitosti tohto záväzku a robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili bezpečné a dôveryhodné prostredie pre našich zákazníkov.

Tento dokument o ochrane osobných údajov je súčasťou našich obchodných podmienok a je sprístupnený na našej webovej stránke.

Kristián Ivančo, Autodiely METO
Dátum poslednej aktualizácie: 1.1.2024