Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) regulujú vzťahy medzi Kristiánom Ivančom, samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „Predávajúci“), a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“), ktorý uskutočňuje nákup prostredníctvom internetového obchodu Autodiely METO (www.autodielymeto.sk).

1.2. Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným úradom vo Svidníku, oddiel SZČO, IČO: 54 732 913, DIČ: 1128399217, so sídlom na adrese Šarišský Štiavnik 13, 090 42 Okrúhle, Slovensko.

1.3. Kontaktné údaje Predávajúceho:

  • Telefón: 0951 041 808
  • Email: info@autodielymeto.sk

2. Platobné podmienky

2.1. Platobné podmienky sú uvedené na stránke: Bezpečné a pohodlné platby.

3. Dodacie podmienky

3.1. Dodacie podmienky sú uvedené na stránke: Rýchla a spoľahlivá doprava.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránke: Bezdôvodné vrátenie náhradného dielu.

5. Reklamačný protokol

5.1. V prípade problémov s nákupom má Kupujúci možnosť uplatniť reklamačný protokol, ktorý je dostupný na stránke: Problém s náhradným dielom.

5.2. Kupujúci má právo reklamovať tovar počas dvojročnej záručnej lehoty.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Predávajúci zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Účely a rozsah spracovania osobných údajov sú bližšie špecifikované v Ochrane osobných údajov.

7. Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

7.1. V prípade sporov môže Kupujúci kontaktovať Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj na adrese Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dohľadu, e-mail: pr@soi.sk, tel. č. 051/772 15 97.

8. Alternatívne riešenie sporov pre spotrebiteľov

8.1. V súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov má Kupujúci možnosť využiť platformu pre riešenie sporov online, dostupnú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alternatívne možnosti riešenia sporov môžu byť poskytnuté aj inými orgánmi.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Podmienky sú platné od dátumu uverejnenia na internetovej stránke Autodiely METO.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť od dátumu ich uverejnenia.

Kristián Ivančo, Autodiely METO
Dátum poslednej aktualizácie: 1.1.2024